fbpx

село Волуяк, област София

село Волуяк, България
Предоставената информация е ориентировъчна с относителна достоверност.


Обща информация

 • 2659
 • Население
 • 85%
 • Битови условия
 • 30%
 • Престъпност
 • 40%
 • Екосъобразност

Население

 • Население: 2659
 • Под 50г.: 21-30%
 • Деца: 21 – 50
 • Чужденци: няма
 • Етнически състав: българи, роми

 

Характеристики на населението

 • Добронамерени: 75%
 • Комуникативни: 70%
 • Предпазливи: 70%
 • Услужливи: 80%

 

Условия на живот

 • Инфраструктура: 60%
 • Достъпност: 100%
 • Чистота: 60%
 • Обществен транспорт: 100%
 • Електрозахранване: 80%
 • Водоснабдяване: 90%
 • Мобилен обхват: 90%
 • Интернет: 80%
 • ТВ: 80%

Обекти

Description:

Description:

Compare listings

Compare
VillageLife
 • VillageLife