fbpx

село Пролеша, област София

село Пролеша, България
Предоставената информация е ориентировъчна с относителна достоверност.


Обща информация

 • 891
 • Население
 • 74.27%
 • Битови условия
 • 36%
 • Престъпност
 • 51%
 • Екосъобразност

Население

 • Население: 891
 • Под 50г.: ~ 30%
 • Деца: 21 – 50
 • Чужденци: има
 • Етнически състав: българи

 

Характеристики на населението

 • Добронамерени: 68%
 • Комуникативни: 78%
 • Предпазливи: 72%
 • Услужливи: 70%

 

Условия на живот

 • Инфраструктура: 42%
 • Достъпност: 76%
 • Чистота: 72%
 • Обществен транспорт: 58%
 • Електрозахранване: 54%
 • Водоснабдяване: 46%
 • Мобилен обхват: 78%
 • Интернет: 86%
 • ТВ: 86%

Обекти

Description:

Description:

Description:

Compare listings

Compare
VillageLife
 • VillageLife