fbpx

село Гурмазово, област София

село Гурмазово, България
село Гурмазово, България
Предоставената информация е ориентировъчна с относителна достоверност.


Обща информация

 • 593
 • Население
 • 79.46%
 • Битови условия
 • 20%
 • Престъпност
 • 30%
 • Екосъобразност

Население

 • Население: 593
 • Под 50г.: над 30%
 • Деца: 21 – 50
 • Чужденци: няма
 • Малцинство: няма

 

Характеристики на населението

 • Добронамерени: 40%
 • Комуникативни: 80%
 • Предпазливи: 60%
 • Услужливи: 80%

 

Условия на живот

 • Инфраструктура: 40%
 • Достъпност: 100%
 • Чистота: 40%
 • Обществен транспорт: 100%
 • Електрозахранване: 80%
 • Водоснабдяване: 60%
 • Мобилен обхват: 100%
 • Интернет: 100%
 • ТВ: 100%

Обекти

Description:

Description:

Description:

Compare listings

Compare
VillageLife
 • VillageLife